q Brunstad Christian Church - faktainformasjon til skoler

UNG I BCC

Hvordan er det å være ung i BCC i dag?

Les mer

  

STEVNER I BCC

Hva er Brunstad og hva skjer der?

Les mer

  

BCC I SAMFUNNET

Hva gjør BCC for samfunnet?

Les mer

  

TROEN I HVERDAGEN

Her forteller medlemmer i BCC om hvordan
troen virker på dem i hverdagen.

HVORDAN ER DET Å VÆRE KRISTEN?

Hvordan er det å være kristen i dag? Her kan du se hva noen medlemmer i BCC svarte på dette.

HVORFOR ER DU I BCC?

Medlemmene i BCC er forskjellige, og har ulik
bakgrunn. Her kan du møte noen av dem.

MENY