Stevner på Brunstad

 

På Brunstad i Vestfold samles BCC-medlemmer fra hele verden flere ganger i året, for å oppleve fellesskap og høytider sammen. Her knyttes vennskapsbånd på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper, rundt vår felles kristne tro. 

 

Brunstad som navn på menigheten

I Norge har menigheten tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunn av navnet på grunnleggeren til trossamfunnet, Johan O. Smith. Men dette har aldri vært menighetens navn.

Det ordentlige navnet er nemlig Brunstad Christian Church (Brunstad Kristelige Menighet). Menigheten er altså ikke oppkalt etter en person, men har fått navnet sitt fra det som har vært menighetens aller viktigste samlingssted i over 60 år; Brunstad. 

Les mer om bakgrunnen for navnet her:

Smiths venner, sa du?

 

Brunstad som samlingssted

Brunstad ble kjøpt av menigheten i 1956. I de første tiårene var Brunstad en telt- og campingplass med en stor forsamlingshall der vi møttes til religiøse møter. På 2000-tallet ble stedet utbygd og modernisert, med et nytt konferansesenter og nye overnattingshytter.

Brunstad eies i dag av en egen stiftelse og et profesjonelt hotell-firma, Oslofjord Convention Center AS, driver stedet og leier det ut til mange ulike kunder, blant annet BCC. På Oslofjord har det derfor vært arrangert både ridestevner, håndball-EM, store firmakonferanser og konserter. I tillegg blir idrettshallen leid ut til lokale idrettsklubber. På den måten får mange mennesker glede av stedet.

Stevnene på Brunstad betyr mye for mange BCC-medlemmer. Her inspireres man i troen, fellesskapet styrkes og mange har gode barndomsminner fra stevnene. De fleste som har vokst opp i menigheten, velger å bli i BCC også som voksne. Derfor vil BCC fortsette å satse på kristne arrangementer og konferanser også i framtiden, slik at nye generasjoner får muligheter til å samles om troen.

Visste du at hovedspråket i menigheten er norsk, ikke engelsk. Utlendinger fra hele verden lærer seg norsk for å kunne forstå talene uten tolk. 

 

Fakta om BCCs stevner

I et normalår arrangerer BCC mellom syv og ni kristne stevner på Oslofjord Convention Center, hvor trosfeller fra hele verden deltar. Her er det vanligvis mellom 3 500 og 11 000 deltakere, og cirka halvparten kommer fra Norge. 

I tillegg samarbeider BCC med Brunstad Ungdomsklubb om å arrangere fire årlige kristne ungdomscamper samme sted. Campene er tilpasset ungdom, med en rekke aktivitetstilbud på dagtid, og trosopplæring og felleskap på kveldene. 

MENY