FAQ

Ofte stilte spørsmål

 

Hvorfor kalles menigheten Smiths venner?

Johan Oscar Smith regnes som menighetens grunnlegger. I 1898 omvendte han seg til Gud, og bestemte seg for å leve et liv for Jesus. Smith hadde aldri et ønske om å skape en stor forsamling, men etter hvert som årene gikk samlet en stadig økende gruppe kristne seg om hans forkynnelse.

På grunn av dette har forsamlingen ofte blitt kalt “Smiths venner”, men dette er verken et navn Johan O. Smith ønsket, eller menigheten ønsker å bruke.
Mer om historien kan du lese her.

Er det spesielle regler for hva man kan gjøre og ikke gjøre i BCC?

Det forkynnes fra Bibelen, hvor vi kan lese mye om hva Jesus lærte oss var rett og galt. Dette er rettesnoren for hva vi lærer og hvordan vi innretter livene våre. Hovedsakelig handler det om et indre liv i tro på Gud, som virker i personer på litt forskjellige måter.

BCC har vedtekter som regulerer hvordan menighetene skal drives, og et trosgrunnlag som beskriver tro og lære. Det er også ordensregler for arrangementene i menigheten som medlemmer og deltakere må rette seg inn etter når de deltar på disse. Les mer om medlemskap her.

Kan hvem som helst bli medlem i BCC?

Alle som deler vårt trosgrunnlag og formål kan bli medlem av BCC. Det finnes kontaktpersoner i hver lokale menighet, som man kan ta kontakt med dersom man ønsker å komme og høre forkynnelsen. Les mer om medlemskap her.

Hva skjer dersom man ikke lenger vil være medlem?

Medlemskap i BCC er helt valgfritt, og det er enkelt å melde seg ut om man ønsker det. Det er vanlig å beholde en god relasjon med venner og familie i trossamfunnet selv om man velger å forlate det. Les mer om medlemskap her.

Må man kle seg på bestemte måter i BCC? Må jentene ha skjørt og lange fletter?

Det er ingen regler for hvordan man kler seg i BCC. For noen tiår siden var det mer vanlig at jentene gikk i skjørt, og mange hadde lange fletter. Dette var nok del av en kultur som hadde oppstått gradvis, men som egentlig ikke hadde noe med kjernen i forkynnelsen å gjøre. BCC har utviklet seg mye de siste 20-30 årene, og utvikler seg også stadig videre.

Hvorfor har man så mange barn i BCC - er det en regel mot prevensjon?

Hvor mange barn den enkelte familie har, og bruk av prevensjon, ser vi på som en helt privat sak. Det er ingen regler for dette i BCC. I Bibelen står det at barn er en Guds gave, og vi tror på livet. Derfor er barna veldig velkomne i vårt trossamfunn, og vi legger til rette for et familievennlig menighetsliv.

Feirer man bursdag, jul, nasjonaldag og andre høytider i BCC?

Ja. BCC-medlemmer feirer de vanlige høytidene, for eksempel er jul og påske viktige kristne merkedager som er sentrale i trossamfunnet. Bursdager, 17. mai og lignende feires også med spesielt fokus på barna, på samme måte som det er vanlig i resten av samfunnet.

Må man jobbe dugnad for å være medlem i BCC?

All deltakelse og alle bidrag til BCC er helt frivillig. Derfor er det ikke noe krav om å bidra verken med dugnadsinnsats eller gaver. Veldig mange av medlemmene velger likevel å være med på dette fordi de ønsker å bidra til det fellesskapet de er en del av.

Er det lov å drikke alkohol i BCC?

Det er ikke noe alkoholforbud for medlemmer i BCC. Bibelen advarer mot å drikke for mye. Hvordan den enkelte forstår dette er en personlig sak.Det er et omfattende, rusfritt aktivitetstilbud for barn og ungdom i menigheten, som gir dem et godt alternativ til en skadelig kultur med rus og nedbrytende adferd.

Tror BCC at de er de eneste som blir frelst?

Nei, vi tror ikke at Gud har knyttet frelsen opp til et bestemt trossamfunn. Vi tror at alle som påkaller Guds navn og tror på hans sønn Jesus Kristus, kan få tilgivelse for sine synder og bli frelst. I Bibelen står det at Gud elsker verden og menneskene, og derfor kom Jesus til jorden – for at alle som tror på ham skal få et evig liv.

 

Hvordan ser BCC på kvinner og likestilling?

Kvinner og menn er likeverdige i BCC. Vi ønsker at kvinner skal være inkludert og likestilt, og de deltar både i styrearbeid og en rekke andre oppgaver i menigheten. Kvinnene er aktivt med på menighetssamlingene, både med bønn, sang og vitnesbyrd i forsamlingen. Unntaket er oppgaven som forstander, eller «eldste», som i de alle fleste tilfeller er menn. Dette baserer seg på hvordan vi leser Bibelens tekster om dette området.

 

Hva mener BCC om samlivsetikk?

BCC respekterer menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, og mener at alle mennesker er elsket av Gud uansett rase, kjønn eller seksuell legning. Samtidig mener vi at Bibelen har fastsatt ekteskapet som rammen for samliv mellom mann og kvinne, og at det å leve i samboerskap eller i homofilt samliv ikke er forenlig med en bibelsk samlivsetikk.

 

MENY