q Hva er BCC? - Brunstad Christian Church

Fakta om Brunstad Christian Church

 

 

 

  • Internasjonalt kristent trossamfunn
  • Oppsto i Norge i 1898, når vår grunnlegger Johan Oscar Smith omvendte seg til Gud
  • «Smiths venner» har aldri vært BCCs offisielle navn, det er kun et tidligere tilnavn
  • Eneste norske trossamfunnet med internasjonal utbredelse
  • Medlemmer i 54 land og i alle verdensdeler
  • Internasjonale konferanser 7-8 ganger hvert år, på Oslofjord Convention Center
  • Ca. 9000 norske medlemmer fordelt på 19 lokale menigheter
  • De to styrende organene i BCC er representantskapet og forstanderskapet
  • Forstanderskapet har ansvaret for de åndelige verdiene og forkynnelsen, og representantskapet har ansvaret for de praktiske, juridiske og økonomiske sakene. Rundt 60 personer fra flere land sitter i representantskapet

       < Tilbake til forsiden

 

MENY