BCC i samfunnet

 

BCCs medlemmer går på vanlige skoler, har vanlig jobb og er en del av lokalsamfunnet der de bor. Å delta i samfunnet er et viktig utgangspunkt for å være en god kristen; at man lever et rettferdig liv, betaler sin skatt, og er til nytte i sitt miljø.

 

Fakta

 • BCC er et internasjonalt trossamfunn som består av flere organisasjoner, både i Norge og utlandet.
 • BCC Norge er sentralledd for 19 norske lokalmenigheter.
 • BCC er ikke en politisk organisasjon. Medlemmene har individuelle politiske overbevisninger, og stemmer det de selv ønsker når det er valg.
 • BCC Norge er medlem i Norges Kristne Råd.
 • BCC Norge er medlem av Frivillighet Norge, som er en viktig organisasjon for å sikre gode betingelser for frivilligheten i landet vårt.

 

Eksport av norsk kultur

Noe som er unikt for BCC er at trossamfunnet er oppstått i Norge, og nå finnes i over 50 land. Dette gjør trossamfunnet mangfoldig og multikulturelt, og medlemmene får mange muligheter til å bli kjent med ulike kulturer.

Hovedspråk på menighetens internasjonale stevner er fortsatt norsk, men det tolkes også til over 20 språk. Mange trosfeller fra andre land velger likevel å lære seg norsk. På den måten har BCC blitt en eksportør av norsk kultur og språk, og det er ikke uvanlig for et BCC-medlem å treffe trosfeller som snakker norsk i ulike deler av verden.

 

Å gjøre noe for andre

BCC mener at Bibelens budskap er samfunnsnyttig i seg selv, og kristne verdier som omsorg, nestekjærlighet og rettferdighet er viktige verdier i det norske samfunnet.

I Norge jobber 60% av hele befolkningen frivillig hvert år, fordi man som en del av et fellesskap vil få til noe sammen. På tross av at individualismen øker, har mange et behov for å jobbe for noe som er større enn seg selv. Dette gjør også mange av medlemmene i BCC. Vi har en god dugnadskultur gjennom mange generasjoner, og derfor er det viktig for oss å slutte opp om frivilligheten.

Lokalt og under stevnene jobber mange frivillige med disse aktivitetene:

 • Søndagsskole
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Fester og arrangementer
 • Kristen forkynnelse
 • Mentorarbeid
 • Medieproduksjon
 • Sang og musikk

 

Frivillig innsats og gaver til fellesskapet

Når det trengs penger til å gjøre noe i fellesskapet, enten det er å drifte forsamlingshusene eller å arrangere kristne samlinger, så bidrar medlemmene med gaver, eller jobber dugnad sammen. Lokalmenighetene drives ved hjelp av frivillig innsats på mange fronter; omsorgsarbeid og forkynnelse, sang og musikk, aktiviteter for barn og ungdom og arrangementer for hele menigheten.  

Barna og ungdommen er framtiden, og derfor har den voksne generasjon i BCC gjort en stor innsats for å legge til rette for at de som vokser opp i dag skal ha møteplasser og gode muligheter for å drive med kristen virksomhet også i framtiden. Dette har skjedd gjennom både dugnad og pengeinnsamling, der pengene går til prosjekter og arenaer for kristent felleskap. 


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /www/skoleinfobccno_371/public/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
MENY