q Hva kjennetegner BCC?- Brunstad Christian Church

Samlinger og tradisjoner i BCC

 

SØNDAGSMØTER

Søndagsmøter kan sammenliknes med gudstjenester eller andre religiøse samlinger. Omtrent hver søndag samles medlemmene i BCC til møter i sin lokale menighet. Her får man høre det budskapet Jesus kom med, samt andre temaer fra Bibelen.

Det som preger møtene er en fri form, som betyr at de som ønsker å si noe får mulighet til det i løpet av samlingen. Noen bidrar med et vitnesbyrd, noen er med i bønn og andre bidrar med en sang.

Når man samles slik, og snakker om og lytter til ord fra Bibelen, ønsker man få inspirasjon og veiledning i hverdagslivets utfordringer, og hjelp til å komme inn i en dypere frelse. I tillegg er det å være en del av et fellesskap viktig for et menneske, og nettopp disse samlingene gir en følelse av å være en del av noe som er større enn seg selv.

Visste du at sangene i menighetens sangbok “Herrens Veier” er ofte skrevet på norske folkemelodier? Disse norske folketonene synges hver uke i alle verdensdeler.

 

MØTER FOR UNGDOM

 

 

Ungdommer har i tillegg til søndagsmøtet en egen samling, hvor temaene ofte er litt forenklet, slik at de unge skal kunne forstå budskapet som forkynnes. Ungdomsmøtene har omtrent samme form som et søndagsmøte, men er gjerne litt kortere. Etter møtet er det vanlig med sosialt fellesskap og aktiviteter.

 

SØNDAGSSKOLE

 

 På søndagsskolen får alle barn mellom 4 og 12 år lære mer om Jesus og Bibelen, formidlet på en enkel måte så de lettere kan forstå. Målet med søndagsskolen er at barna kan lære mer om hvem Jesus var, og at han kan bli en venn for dem i barneårene, og hvis de ønsker; gjennom hele livet.

Det som er felles for alle søndagsskoler i BCC er at Bibelhistorien er i fokus. Fortellingene formidles gjerne gjennom film og bilder, eller muntlig av søndagsskolelæreren. I tillegg er det gjerne mer aktivitet enn undervisning for barna, for eksempel gjennom lek, tegning eller andre aktiviteter.

 

 

STEVNER PÅ BRUNSTAD 

 

 På Brunstad arrangeres internasjonale stevner, hvor medlemmer fra hele verden deltar. For mange er dette et høydepunkt – en sjanse til å få gode opplevelser, nye venner fra hele verden og en sterkere tro. Stevnene bidrar også med nye impulser i det lokale menighetslivet, og styrker samholdet både mellom medlemmene og mellom de lokale menighetene.

Stevnene har ulik lengde, hvor det lengste arrangementet er under sommeren, og varer i litt over én uke. Under stevnene skjer noe for enhver aldersgruppe; fra de små barna og helt opp til de eldste medlemmene. Noe av det som skjer under sommerstevnet er:

  • Trosoppbyggende møter
  • Temasamlinger for barn og ungdom
  • Sceneopptredener, film og musikk
  • Sportsturneringer, leker og aktiviteter for barn og ungdom
  • Fellesmåltider for alle

Visste du at det er ingen betalte forkynnere i BCC?

 

AKTIVITETSKLUBBEN

 

Fra barna er 6 år får de tilbud om å begynne på noe som kalles for Aktivitetsklubben (forkortet AK). Dette er menighetens barneforening. Hensikten er at barna skal oppleve et aktivt menighetsfellesskap og knytte vennskap på tvers av alderstrinn. 

AK organiseres ulikt på de forskjellige stedene. Det er vanlig at AK foregår cirka to timer en kveld i uken, og barna fordeles i grupper med mentorer som følger dem gjennom aktivitetene.

Les mer om AK på hjemmesiden deres:

 

BARNEVELSIGNELSE

 

Når nye barn blir født ønskes de velkommen i menigheten med noe som kalles barnevelsignelse. Barnevelsignelsen foregår med bønn og sang for de små barna, der foreldrene blir oppmuntret til den viktige oppgaven det er å ta godt vare på barnet. Hele menigheten deltar, og medlemmene gleder seg over de barna som blir båret fram for menigheten.

Les også denne artikkelen om hvordan en barnevelsignelse foregår:

barnevelsignelse

 

VOKSENDÅP

 

I BCC er det ikke et krav om å døpes for å være medlem, og regnes ikke som et kriterie for å bli frelst. Dette er noe man velger personlig, derfor skal man være voksen nok til å kunne ta et selvstendig valg.

Dåp er et tegn på at man velger å leve et nytt liv med Jesus som frelser og veileder, og man inngår en samvittighetspakt med Gud. Ved dette viser man både for Gud og menigheten at man ønsker å leve et kristent liv.

 

 

NATTVERD

 

 Nattverd gjøres til minne om Jesu siste måltid med disiplene sine. Her deler menighetens medlemmer brød og vin med hverandre, og minnes hva som skjedde under påsken for ca. 2000 år siden. De fleste voksne deltar i dette, men det er også frivillig. Noen kirkesamfunn har nattverd hver søndag, men i BCC skjer dette vanligvis kun én gang i året i forbindelse med påsken.

 

KONFIRMASJON

 

Konfirmasjon er egentlig en bekreftelse av dåpen som ble gjort som barn, men i BCC har vi ikke barnedåp. Likevel får ungdommer i konfirmasjonsalder, i likhet med mange andre, opplæring i den kristne tro.

Etter noen måneder med trosundervisning, markeres dette med en stor fest hvor hele menigheten er samlet. Her er det fokus på ungdommene, hvor de får ros, oppmuntring og gode råd med seg på veien til voksenlivet. God mat, konkurranser og underholdning hører også med under feiringen. Dette gjøres forskjellig i hver menighet, og familiene markerer også denne dagen litt forskjellig, etter eget ønske. 

MENY