Hvordan er det å være ung i BCC?

 

Hva er spesielt med ungdom i BCC?

Ungdommene i BCC er som andre ungdom med individuelle interesser, personligheter og meninger. Vi går på vanlige skoler og har vanlige jobber, og har ikke noen spesiell måte å kle oss på.

I BCC er halvparten av medlemmene under 25 år, og derfor får barn og ungdom mye oppmerksomhet i trossamfunnet. Ingen av oss er like, og mangfold er viktig og sunt i et fellesskap. Derfor er det stort fokus på et bredt aktivitetstilbud, slik at alle ungdommene som er i BCC skal kunne drive med noe som interesserer dem.

Visste du at gjennomsnittsalderen i BCC i Norge er 28 år?

 

Hvordan er hverdagen i menigheten?

I BCC tilbys det mange aktiviteter for barn og ungdom, gjennom våre barne- og ungdomsforeninger. Klubbene drives på et kristent grunnlag, der målet er at alle skal kunne være med på noe som interesser dem. For eksempel er det ofte tilbud om å delta på idrettsgrupper, musikkopplæring, friluftsliv, media, og mye mer.

Trosopplæring er også en viktig del av hverdagen, og i BCC har ungdom egne møter hvor det tas opp temaer som er viktige i ungdomstiden. Dette skjer både i de lokale menighetene, og på stevner og camper som arrangeres på Brunstad i Vestfold.

Under de internasjonale stevnene og ungdomscampene deltar flere tusen unge hvert år. Her arrangeres det turneringer i fotball, ishockey, volley og håndball, i tillegg til en hel del andre aktiviteter. Mange blir kjent med jevnaldrende fra andre steder, og dette skaper samhold og fellesskap, på tvers av kulturer. På kveldene arrangeres det møter med inspirasjon til troslivet.

 

Mentorarbeidet: å gjøre noe for andre

I BCC er det flere hundre unge mennesker som ønsker å bruke egne ressurser og egenskaper til å gjøre noe for andre.

For at menigheten skal være et godt sted å vokse opp, satses det mye på barne- og ungdomsaktiviteter, og mange velger å bidra som en mentor i dette arbeidet. Her er frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt viktige verdier, og menighetene bidrar med opplæring og inspirasjon.

Se hvordan det er å være en mentor:

 

Hva er Brunstad Ungdomsklubb?

For mange ungdom i BCC er Brunstad Ungdomsklubb (BUK) en viktig del av ungdomstiden. BUK er et felles tilbud ungdommen i BCC samles om, og skal ha noe som passer for alle. 

Fakta om BUK: 

  • BCCs ungdomsforening, for ungdom i alder 13-26 år
  • Har 19 lokale foreninger i Norge 
  • Lokalforeningene tilbyr ukentlige aktiviteter, innenfor for eksempel sport, kunst, friluftsliv og gaming 
  • BUK sentralt arrangerer fire internasjonale camper i året, der mellom 3.000 og 5.000 ungdom deltar
  • Klubbene driver etter mottoet “En for alle, alle for en”, det vil si at medlemmene jobber sammen for å  få råd til aktiviteter, reiser og camper for alle

Ungdom som deltar i BUK kjenner på en fellesskapsfølelse, først og fremst fordi de samles om den kristne forkynnelsen, med ungdom som tror på det samme evangeliet. BUK skal være et tilbud hvor alle kan drive med noe de liker, sammen med andre med felles interesser.

 

Hvorfor jobber man dugnad?

Å delta på aktiviteter og camper koster selvfølgelig penger for ungdomsklubbene. Derfor er dugnad viktig, for å skaffe inntekter til aktivitetene. Dette skaper muligheter for alle til å delta, uansett hvordan den økonomiske situasjonen er i familien en kommer fra.

Flere ganger i måneden jobbes det dugnad for foreningen – både for å dekke lokale aktiviteter i klubben, og for å kunne reise sammen til camper. Dugnad er en god anledning til å lære seg å ta ansvar, lære god arbeidsmoral, og å jobbe for en sak man tror på. Det å jobbe sammen for et felles mål skaper også fellesskapsfølelse og glede.

Se et eksempel på dugnad her:

Dugnad: Slik kan alle bli med på sommercamp

 

Se videoer fra camper

Disse videoene er laget som tilbakeblikksfilmer på påske-, sommer- og høstcamper i BUK. 

MENY